Макулна Дегенерация и какво не знаем за нея

09/08/2020 10:42:21

КАК РАБОТИ НАШЕТО ОКО ?

Процесът на „виждане“ започва, когато светлината се отразява от обект, който гледаме и влиза в окото. Докато навлиза в окото, светлината е нефокусирана. Първата стъпка при гледането е да фокусирате светлинните лъчи върху ретината и макулата, която е чувствителният към светлина слой, намиращ се вътре в окото. След като светлината е фокусирана, тя стимулира клетките да изпращат електрохимични импулси по зрителния нерв към мозъка. Мозъка интерпретира импулсите, което ни позволява да видим обекта.
Светлинните лъчи навлизат в окото през роговицата, чистият преден „прозорец“ на окото. Роговицата огъва светлинните лъчи по такъв начин, че те преминават свободно през зеницата - отвора в центъра на ириса, през който светлината навлиза в окото.

След преминаване през ириса, светлинните лъчи преминават през естествената кристална леща на окото. Лещата фокусира фино светлината върху ретината. Тази ясна и гъвкава структура работи като обектива в камера. Настройката в обектива, позната като акомодация, е необходима за привеждане във фокус на близки и далечни предмети. В идеалния случай светлината е „пречупена“ или пренасочена по такъв начин, че лъчите да се фокусират в прецизно изображение върху ретината и макулата.

Какво представлява макулата на окото?

В задната вътрешна част на очната ябълка е разположена тъкан, чувствителна на светлина, която се нарича ретина, а в задната централна част на самата ретина се намира малка област, наречена макула (жълто петно). Макулата е тази част от окото, благодарение на която виждаме ясно в детайли и извършваме основни ежедневни дейности като четене, писане, каране на автомобил. В макулата са разположени клетки, наречени фоторецепторни, които улавят светлината, а пред тях има слой защитен пигмент, наречен макулен пигмент.Фоторецепторите
биват два вида клетки - пръчици и колбички. Те съдържат фотопигменти в своите клетъчни мембрани, които превръщат падащата светлина (видимо електромагнитно излъчване) в „електрически“ сигнали. Тези сигнали, чрез нервната система попадат в мозъка и се възприемат като картини. Пръчиците се използват при условия на ниски нива на падаща светлина и следователно тези клетки са отговорни за зрението при условия на ниска осветеност или нощно виждане. Колбичките са необходими за фино детайлно зрение, цветово възприемане и визуална разделителна способност (острота) и изискват по- големи количества падаща светлина, за да се активират. По-голямото количество колбички са разположени в централната част на макулата, а пръчиците се разполагат периферно.

Какво е Макулен Пигмент

Разпределение на Макулните Пигменти в макулата Мезо-Зеаксантин - в центъра, Лутеин - в периферията и Зеаксантин - между тях
Макулния пигмент е слой от пигментни органични съединения с жълт цвят, които са разположени преди фоторецепторите, т.е. преди тези структури, които улавят светлината. По този начин Макулния Пигмент е резположен преди светлината да попадне върху фоторецепторите. Макулния Пигмент е изграден от три вида цветни пигменти, наречени каротеноиди – Мезо-зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин. Те се разполагат по много специфичен начин в макулата. Периферията на макулата съдържа предимно лутеин. Центъра на макулата съдържа предимно мезо- зеаксантин и между тези две области е разположен зеаксантин. Мезо-зеаксантинът е ключов пигмент, защото се разполага пред колбичките, които също са разположени, както вече подчертахме, в централната част на макулата.

Каква е ролята на Макулния Пигмент?

Макулният пигмент играе важна роля за нормалната физиология на най-важната област от ретината, наречена макула. Макулния Пигмент филтрира синята светлина с определена дължина на вълната. По този начин Макулния пигмент играе съществена роля за ясното детайлно зрение защото минимализира две нормални физични явления на свътлината. Благодарение на тази филтрация от страна на Макулния Пигмент ние виждаме ясно, контрастно и в детйли. Нека сега да обясним какво представляват тези физични явления: първото се дължи факта, че синята светлина се фокусира пред макулата и се нарича хроматична аберация. Хроматичната аберация причинява размазване около изображението. Второто явление е разсейване на синята светлина. На това явление например се дължи синия цвят на небето. Разсейването на синята светлина се получава и в окото, което влошава чувството за контраст. Макулния Пигмент филтрира синия спектър на светлината, като
по този начин предотвратява влошаването на картината, причинено от хроматичната аберация и разсейването на синята светлина. Така ние виждаме ясно, контрастно и в детайли. Важно е тук да отбележим, че комбинацията от трите Макулни Пигмента – Мезо- Зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин има най-добър филтриращ ефект, защото всеки макулен пигмент филтрира различен спектър от синята част на светлината. Освен това Макулния пигмент предпазва макулата от вредното въздействие на синята светлина, но на това ще се спрем малко по-късно. Разрушаването на защитния слой от макулни пигменти може да причини увреждане на макулата с последващо увреждане на централното зрение, което постепенно може да доведе до слепота. Това е най-честата причина за загуба на зрението в развитите страни.

От какво е съставен Макулния Пигмент?

Макулния пигмент е съставен от три съединения, наречени каротеноиди: Мезо-Зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин. Важно е да започнем с това, че тези вещества не се синтезират в човешкото тяло. Те се внасят с храната отвън. Терминът каротеноид се използва за описание на семейство естествени органични съединения. Поради основното си оцветяване и вследствие на способността си да абсорбират видима светлина, каротеноидите често се наричат пигменти. Каротеноидите биват две групи въглеводородни каротеноиди, известни с името каротини, като β-каротин и ликопен и оксигенирани- наречени ксантофили или оксикаротеноиди. Точно към тази група се причисляват и каротеноидите в Макулния Пигмент – Мезо-Зеаксантин, Лутиен и Зеаксантин. Те се различават по своята структура и всеки един от тях филтрира определена част от синия спектър на светлината. Ето защо само комбинацията от трите каротеноида Мезо-зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин в макулата, постига филтриране на почти целия спектър на вредната високоенергийна синя светлина.

От къде идват каротеноидите в Макулата?

Каротеноидите се намират в много растения, зеленчуци, водорасли и бактерии, например узрели домати, есенни листа, зелени растения. Те също и придават характерния цвят на тези растения. В природата има около 700 каротеноиди, като около 50 се срещат и в човешката диета. Само три се натрупват в центъра на ретината, това са мезо-зеаксантин, лутеин и зеаксантин. Както вече споменахме, каротеноидите не могат да бъдат синтезирани от хората така, че приемът от диетата е единственият начин за получаването им.

Каротеноидите обикновено се приемат от добре балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци, риба. Каротеноидите се срещат най-вече в листни зелени зеленчуци, яйчен жълтък и риба. Лутеинът и зеаксантинът например се намират във високи концентрации в чушките и зеленолистни растения - като спанак, докато мезо-зеаксантинът се намира в някои риби, като сардини и пъстърва. Проучванията доказват, че средно дневно с диетата се приемат между 1-3мг. каротеноида дневно, а препоръката е средния дневен прием да е по-голям - около 3-6мг. Освен това една част от ключовия каротеноид Мезо-зеаксантин идва от преобразуване от Лутеин. Тук ще отбележим нещо много важно, че около 12% от хората не могат да образуват Мезо-зеаксанин от Лутеин и трябва да го внасят само чрез храната. Мезо-зеаксантинът е по-рядък в сравнение с останалите каротеноиди, среща се само в месото и кожата на някой риби. При тези хора МАКУШИЛД може да бъде единствен източник на Мезо-зеаксантин.

Какво се случва при намалено количество Макулен Пигмент ?

Тъй като ролята на Макулния Пигмент е да филтрира синия спектър на светлината, при намалена плътност на Макулния Пигмент може да настъпят два вида промени: първият- това са промени в зрението, още при здрава макула, а вторият е повишен риск от увреда на Макулата и последващо задълбочаване на влошаването на зрението. Промените в зрението са влошаване усещането за контраст, появява се дразнене при ярка светлина, например светлината от фарове при каране през нощта, светлината при изгрев или при силни проблясъци от водна повърхност. Това се дължи на явленията хроматична аберация и разсейване на светлината, които са нормални физични
явления и се елиминират при физиологично здрав и с нормална плътност Макулен Пигмент. Повишен риск от увреда на Макулата настъпва поради липсата на защитната функция на намаления Макулен Пигмент. При повишено навлизане на синята високоенергиина светлина в Макулата, се засилват процесите на оксигениране на структурите на клетките. Това от своя страна води до т.н.оксидативен стрес.

Макулните каротеноиди са мощни антиоксиданти, чиято роля е да подтискат оксидативния стрес в макулата на окото. Това те постигат от една страна като намаляват количеството на вредната високоенергийна синя светлина. И от друга страна като оказват мощно пряко, локално антиоксидантно действие. Антиоксидантите са вещества, които подтискат оксидативните процеси в тъканите. Такива са например Витамин Е, Витамин С, а в макулата на окото тази роля се изпълнява от трите каротеноида Мезо-Зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин. Важно е да се отбележи, че тройната комбинация от макулни каротеноиди Мезо-зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин има най-силно антиоксидантно действие и филтрира най-широк спектър от синята светлина.

Какво е Възраство Свързана Макулна Дегенерация ?

Възрастово Свързаната Макулна Дегенерация е дегенеративно заболяване на макулата, свързано с увреждане на структурата и функцията на макулата. Най-често се развива във възрастта след 50г., като за основни рискови фактори се смятат възрастта, тютюнопушенето и фамилната обремененост. Свързано е с промяна на централното зрение, което може да доведе до различна степен на слепота. Възрастово Свързаната Макулна Дегенерация се счита за най-честата причина за слепота в западното общество. За повече информация се посъветвайте с Вашия офталмолог.

Кои са рисковите фактори за увреда на Макулата ?

Рисковите фактори, които могат да доведат до увреждане и заболявания на макулата са: тютюнопушене, възраст над 45г., фамилна обремеменост, диабет, съдови заболявания, затлъстяване, прекомерно излагане на пряка слънчева светлина, неправилна диета, бедна на каротеноиди. Доказано е, че с възрастта плътноста на Макулния Пигмент намалява. Тютюнопушенето също е основен фактор за увреждане на макулата. За рискови фактори, свързани с увреждане на макулата се консултирайте с Вашия офталмолог.

Как можем да предпазим макулата и ретината от увреждане?

Разбира се, на първо място е спирането на тютюнопушенето. Много важно е в диетата да присъства разнообразие от плодове и зеленчуци в достатъчни количества, които да набавят необходимото количество каротеноиди. Приемът на МАКУШИЛД, като единствен препарат съдържащ и трите макулни каротеноида, доказано възстановява макулния пигмент и обективно подобрява различни аспекти от зрението. Но преди да предприемете нещо, най-важно е при забелязване на промяна в зрението да се консултирате с офталмолог!

Какво съдържа продукта МАКУШИЛД?

МАКУШИЛД е продукт съдържащ тройна комбинация макулни каротеноиди - Мезо-Зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин, в точно определено съотношение на съставките: 10мг:10мг:2мг. МАКУШИЛД е най-препоръчван продукт от очните специалисти във Великобритания, според допитване направено през 2017г.

Кога е препоръчително да се приема МАКУШИЛД?

МАКУШИЛД е препоръчително да се приема от хора с рискови фактори за увреда на макулата: възраст над 45г., пушачи или дългогодишни бивши пушачи, фамилна обремененост от заболявания на макулата, продължително излагане на слънчева светлина, неподходяща диета с прием на малко количество зеленчуци, плодове и риба, съдови заболявания, затлъстяване, диабет. МАКУШИЛД е препоръчително да се приема от хора, които забелязват промени в зрението като: силно дразнене от ярка светлина, намален контраст на зрението, особено нощно време, замъглено зрение. МАКУШИЛД е най-препоръчван продукт от очните специалисти във Великобритания, според допитване направено през 2017г. Препоръчваме при забелязване на промени в зрението първо да се консултирате с Вашия офталмолог.

На каква възраст се препоръчва да се взема МАКУШИЛД?

МАКУШИЛД може да бъде приеман на всяка възраст над три години.

Колко дълго трябва да приемам МАКУШИЛД?

МАКУШИЛД може и се препоръчва да се приема продължително време поне за период между 3 и 6 месеца. Според публикувани клинични данни се препоръчва MacuShieldе да се приема поне шест месеца. Най-добре е да се посъветвате с вашия офталмолог за продължителността на прием на МАКУШИЛД. Този период зависи от степента на увреда на зрението и рисковите фактори. Няма ограничения в продължителността на прием на МАКУШИЛД.

Аз съм пушач/ бивш пушач, мога ли да приемам МАКУШИЛД?

Вие можете и се препоръчва да приемате МАКУШИЛД, ако сте пушач или бивш пушач. Тютюнопушенето се смята за основен рисков фактор, който може да причини увреждане на макулата.

Може ли Mакушилд да бъде приеман от диабетици?

Макушилд не съдържа захар и може да бъде приеман от диабетици. Промените на съдовете, които настъпват при диабет се смятат за рисков фактор за увреждане на макулата на окото. Ето защо ако забелязвате промени в зрението е препоръчително да се посъветвате с вашия офталмолог.

Препоръчва ли се да приемам МАКУШИЛД, ако имам близки роднини със заболяване на макулата?
Да, фамилната обремененост е доказан рисков фактор за определени заболявания на макулата. Най-добре е да се консултирате с Вашия офталмолог.

По какво се различава МАКУШИЛД от другите препарати, препоръчвани при промяна на зрението?

МАКУШИЛД е напълно различен продукт от продуктите, налични в аптеките и препоръчвани за „подобряване на зрението“. Често тези продукти ги наричаме „витамини за очи“. Съдържат лутеин с или без зеаксантин в комбинация с витамин А, витамин С и микроелементи. За разлика от „витамините за очи“, единствено МАКУШИЛД съдържа тройна комбинация макулни каротеноиди, като в състава му влизат Мезо-зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин в точно определена патентована формула с концентрация на съставките 10мг:10мг:2мг. Това съотношение на каротеноидите в МАКУШИЛД има доказан и по-добър ефект в сравнение с останалите препарати, които не съдържат Мезо-зеаксантин.

Какво е предимството на МАКУШИЛД в сравнение с останалите продукти?

Тройната комбинация Мезо-зеаксантин, Лутеин и Зеаксантин в концентрация 10мг:10мг:2мг има доказан и по-добър ефект в увеличаване плътността на Макулния Пигмент, както и за подобряването на зрителната острота, усещането за контраст и други обективни показатели на зрението в сравнение с продуктите, наречени „витамини за очи“. От друга страна не е задължително хората с промяна в зрението да страдат от липса на витамин А и или витамин С. Проблемът най-вероятно е в намалената плътност на Макулния Пигмент. Витамин А няма отношение към увеличаване плътността на Макулния Пигмент. Продуктите, съдържащи витамин А, например могат да доведат до ненужно прекомерно увеличаване приемът на Витамин А. Продължителната употреба на високи дози витамин А крие някой рискове за здравето при определена група хора. За това е най-добре да се посъветвате с вашия офталмолог. Приемът на МАКУШИЛД доказано възстановява Макулния Пигмент. Ето защо МАКУШИЛД е най-препоръчван продукт от очните специалисти във Великобритания, според допитване направено през 2017г.

Как се приема МАКУШИЛД ?

Една желатинова капсула/ дневно през устата.

Има ли МАКУШИЛД нежелани реакции ?

Не са забелязани нежелани реакции при употреба на МАКУШИЛД.
МАКУШИЛД е предназначен за употреба за възрастни. МАКУШИЛД не трябва да се приема от бременни и кърмещи. МАКУШИЛД не трябва да се приема, ако забележите алергия към някоя от съставките. Не трябва да се превишава препоръчваната дневна доза.

Къде се произвежда МАКУШИЛД ?

МАКУШИЛД се произвежда във Великобритания от компанията Alliance Pharmaceuticals Limited(„APL“)https://www.alliancepharmaceuticals.com/AvonbridgeHouse,BathRoad, Chippenham, Wiltshire, UK. MacuShield, Trust the science и асоциираните марки са регистрирани търговски марки на APL Alliance Pharmaceuticals Limited 2018. Официален и ексклузивен представител за Българияе компанията AVENDRA PHARMA Ltd.

В кои други страни е представен МАКУШИЛД ?

МАКУШИЛД е представен в почти всички страни от Европейския Съюз,както и в много страни от Азия, Африка,а от скоро и в България. МАКУШИЛД се произвежда от 2006г. и е помогнал на хиляди по целия свят.

Как мога да получа допълнителна информация за МАКУШИЛД ?

Допълнителна информация за МАКУШИЛД може да получитена: info@avendrapharma.com, www.macushield.com, www.avendrapharma.com или на следните телефони:
+359888575008 за София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Перник, Благоеврад
+359886317355 за Северна България
+359886333484 за Югоизточна България

Къде мога да закупя МАКУШИЛД ?

Макушилд може да бъде закупен практически от всяка аптека. Ако в момента не е наличен, ще бъде доставен във възможно най-кратки срокове, след като бъде заявен.
МАКУШИЛД може да поръчате и он-лайн на: www.avendrapharma.com/shop