Снежина Александрова - мениджър ключови клиенти

Снежина Александрова

Снежина Александрова е част от екипа на Авендра Фарма от есента на 2021 година в ролята си на Мениджър ключови клиенти за Централна и Южна България. В професионалната си реализация е заемала редица роли в различни направления на фармацевтичния бизнес. Работила е на OTC пазара, на болничния пазар и с редица специалисти. Била е част от екипите, които са стартирали и разработвали продукти, които с времето са станали водещи в класовете си: Аулин, Тантум верде, медикаменти за астма и ХОББ. Била е част от екипа на ГСК, Софарма Трейдинг, Такеда, където е заемала позиции като Sales Manager и КАМ. Завършила е висшето си образование в Медицински университет, Варна. Има придобита магистърска степен по финансов мениджмънт и редица курсове и допълнителни квалификации, касаещи ЗОП, търговски умения, управление на екипи, управление на конфликти и т.н.