Елеонора Иванова - мениджър проекти

Елеонора Иванова

Елеонора Иванова е консултант на АВЕНДРА ФАРМА по бизнес развитие и управление на проекти. Повече от 20 години се занимава с проектно финансиране, инициирала и управлявала e десетки проекти с външнофинансиране за български компании,участвала е в първитемеждународни екипи за техническа помощ към българските министерства за старт на европрограмите в България. От 2010 г. Управлява собствена консултантска компания Elleya Project Management, чрез която фокусира усилия в подкрепа н амалкия и среден бизнес – предоставя информация за източници нафинансиране, консултира за развитие на нов бизнес, подготовка и управление н абизнес проекти, подпомага развитието на нови експортни пазари.