д-р Николай Колев - мениджър продажби

Николай Колев

д-р Николай Петров Колев е национален мениджър продажби и се присъедини към екипа на Авендра Фарма в началото на 2020. Той работи повече от 20 години във фармацевтичния сектор, последните 16, от които в GlаxoSmithKline, където участва в представянето, развитието и налагането на редица брандове в различни продуктови области като: Duodart, Augmentin, Zinnat, Avamys, Lacipil, Rotaryx и др. През своята дълга кариера е награждаван многократно за участието си в ключови проекти и високи постижения в работата. Водил е обучения на екипите по продажби за развитие на търговски умения и подобряване промоционалните умения за продуктите Augmenitn, Zinnat и Duodart.

Завършил е Медицински Университет Варна и има 6 години клиничен опит.