д-р Елка Станчева експерт по неврология и медицински директор

д-р Елка Станчева

д-р Елка Станчева е невролог с над 20 годишен опит. Работила е повече от десет години в УМБАЛ Канев, гр.Русе , като сега е невролог на частна практика. Участвала е в редица клинични изпитвания в областта на неврологията.
Завършва медицина в МУ Варна и придобива специалност неврология в МУ София.