д-р Винчева-Димова - независим експерт Офталмология

д-р Винчева-Димова

д-р Винчева-Димова е консултант на Авендра Фарма в областта на офталмологията. Тя има богат опит като монитор в голям брой клинични изпитвания и организации.

От 2006 до 2011 г. e Clinical Research Associate в Patient Recruitment Solutions, CRO, София, а от 2011 до 2016 е Медицински Съветник към Медицински отдел в представителството на ГлаксоСмитКлайн България. От 2016 работи като лекар офталмолог към Медицинския център на клиника Ресбиомед. Опитът на д-р Винчева-Димова в сферата на клиничните изпитвания и медицински съветник, както и като практикуващ офталмолог е от съществено значение за прецизното консултиране на нашите клиенти и пациенти.

д-р Винчева-Димова завършва медицина през 2002 г. в Софииски Университет и придобива специалност Офталмология в УМБАЛ Александровска, София.