Деница Маринова - финанси

Деница Маринова

Деница Маринова е в ролята на независим финансов консултант на АВЕНДРА ФАРМА. Тя е изпълнявала ролята на Финансов директор в редица български компании. В момента е Управител и Финансов Директор на ЛПМ Експрес ЕООД, компания с богат опит и утвърдени позиции в спедицията и транспорта на стоки на Европейско ниво.