Валентин Борисов - Дистрибуция

Валентин Борисов

Бизнес консултант с опит в продажбите, производството, управлението на проекти, веригата от доставки и търговията.