Нашата Мисия

          Ние развиваме продуктите на партньорите ни от фармацевтичния сектор на Българския пазар.
       Маркетинговата ни платформа подпомага навлизането на новите продукти в наситената и силно конкурентна среда.
       Чрез създаването и въвеждането на печеливши стратегии, водещи до разширяване достъпа на медикаментите до пациентите в нужда, постигаме високо ниво на представяне на продуктите, за които сме поели отговорности пред наш
ите партньори.   

Нашите услуги

Въвеждане и развитие на лекарства и хранителни добавки на Българския пазар;

Стратегическо консултиране на компании от фармацевтичния сектор;

  • изготвяне на стратегии;
  • маркетинг планиране;
  • планиране на активностите;

Проучвания и анализи на фармацевтичния пазар;

Подпомагане и финансиране на нови лекарствени продукти и стартиращи IT приложения в сферата на здравеопазването, в помощ на пациентите и здравната система.