ОФТАЛМОЛОГИЯ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Какво представлява макулната дегенерация?


Макулната дегенерация, известна още като възрастово свързана макулна дегенерация, се проявява с нарушение в централното зрение ,а периферното остава запазено. Това води дозатруднения в дейности като четене, писане, ясното фокусиране на предмети, разпознаване на лица. С времето и ако не се лекува заболяването напредва и постепенно се появява замъгляване  на зрението.Това в значителна степен затруднява ежедневните дейности и влошава качеството на живот.
Причините за проявите на заболяванетоса възрастови промени в областта на макулата . Съществуват и ювенилни форми на заболяването, при млади хора и се свързват с генетични аномалии.


КАКВО ПРАДСТАВЛЯВА МАКУЛАТА?

Макулата е много малка зона от ретината и е изградена от подредени в ”мозайка” клетки на ретината /колбички/. От макулата всъщност зависи доброто и остро зрение в детайли, както и формата и цветовете на предметите. Когато в макулата има промяна, пациентът вижда предметите деформирани, увеличени или умалени.С напредването на процеса в централната част на зрителното поле се появява петно.Пациентите съобщават, че виждат силуета на човека срещу себе си, както и лицето му, но не виждат детайлите по него /очите, носа, зъбите/.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn